Plán úklidu v období COVID

Plán úklidu v období do konce školního roku 2019/2020

 

(vychází z metodických doporučení MŠMT)

 

 

 • Před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech využívaných prostor.
 • V průběhu tohoto období je nutná zvýšená frekvence dezinfekce ploch s důrazem na místo dotyku rukou.
 • Pro čištění a dezinfekci se používají dezinfekční prostředky, které působí jakoukoliv virucidní aktivitou. Na etiketě je uvedená účinná koncentrace dezinfekčního prostředku a čas působení (min. EN14476 nebo DVV/RKI).
 • Případné ředění dezinfekčních prostředků musí být prováděno v souladu s návodem uvedeným na etiketě dezinfekčního prostředku a po uplynutí času působení je nutné dezinfekci zopakovat.
 • Zvýšená pozornost je věnována také dezinfekci školních lavic, stolů a povrchů, jako jsou např. kliky, vodovodní baterie, klávesnice, dálkové ovladače, telefony, učební pomůcky, čipové systémy, podlahy používaných prostor, WC apod. V průběhu dne tuto dezinfekci průběžně vykonávají i pedagogičtí pracovníci.
 • Po celou dobu platnosti je zakázán suchý úklid.
 • Jedenkrát denně probíhá úklid a dezinfekce prostor včetně vyprázdnění košů na odpadky.
 • Je nutné používání nádob umožňujících likvidaci odpadů bezpečným způsobem (vyjímatelné jednorázové pytle). Při likvidaci odpadů se používají jednorázové rukavice.
 • V rámci úklidu je důležité řádné vyvětrání prostor.
 • Je nutné důsledně dodržovat hygienu (zejména mytí rukou vodou a mýdlem, následně dezinfekčním prostředkem).
 • Úklidový personál byl poučen o podmínkách úklidu a vymezením osob s rizikovými faktory.

 

Ve Skutči, 11. května 2020

 

 

Mgr. Bc. Petr Vtípil, ředitel

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo