Obnovení činnosti Speciálně pedagogického centra Skuteč

Obnovení činnosti Speciálně pedagogického centra Skuteč

Na základě nařízení zřizovatele Pardubického kraje bude obnovena činnost centra ve standardním rozsahu od 11. 5. 2020. Provoz a poskytování služeb bude probíhat i nadále za zvýšených epidemiologicko-bezpečnostních opatření. Jejich cílem je minimalizovat i nadále setkávání zvýšeného počtu osob v našich prostorách a zajistit nezbytné podmínky pro minimalizaci rizika přenosu infekce v rámci námi poskytovaných služeb (viz. "Pravidla poskytování služeb s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců i klientů".

Všechna odvolaná vyšetření, konzultace a návštěvy evidujeme. Klienty budeme kontaktovat telefonicky a bude jim stanoven termín návštěvy u nás.

Nejdříve budeme vyšetřovat školní zralosti. Následně budou objednáni klienti, kterým končí platnost doporučení s asistentem pedagoga nebo je nutné doporučení pro přechod na jiný typ školy.  Teprve po vyřešení těchto klientů budou objednáni klienti pro další kontroly. Naposledy začneme přijímat klienty, které doposud nemáme v evidenci. Individuální logopedická péče bude nadále probíhat distančně.


 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo