PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

s ohledem na ochranu zdraví zaměstnanců SPC Skuteč i klientů
(za účelem snížení rizika nákazy koronaviru SARS-CoV-2 pro školní rok 2020/2021

 

  • S nezletilým klientem (dítětem) se jako doprovod dostaví pouze jedna osoba (zákonný zástupce)! Dalšímu doprovodu (ani sourozenci) není umožněn vstup do budovy.
  • Před vstupem na pracoviště odevzdá zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient vyplněné čestné prohlášení o bezrizikovosti rodinného zázemí! Stáhněte si zde.
  • Je bezpodmínečně nutné dodržovat zvýšenou hygienu - použití virucidních prostředků pro desinfekci rukou při příchodu a následné pečlivé a častější mytí rukou mýdlem a teplou vodou!
  • Nezletilý klient i jeho doprovod mají po vstupu do budovy ve všech prostorách krytá ústa a nos rouškou (při vstupu do centra obdrží zpravidla rodič i klient jednorázovou roušku) po celou dobu jejich přítomnosti v budově. Rouška nesmí být provlhčená - v tomto případě je nezbytné roušku vyměnit (sejmutou roušku si každý klient ukládá do igelitového sáčku). U dětí, jež nezvládají mít zakrytá ústa z podstaty jejich onemocnění, se budeme domlouvat individuálně na dalším postupu. O této skutečnosti je třeba informovat při domlouvání termínu vyšetření.
  • Klienti budou objednáni na konkrétní hodinu k jednotlivým pracovnicím centra s časovým odstupem (pro úplné vyloučení jejich kontaktu).
  • Zákonný zástupce nezletilého klienta nebo zletilý klient je vybaven vlastními psacími potřebami igelitovým sáčkem na uložení roušky.
  • V případě potřeby mohou být klienti zaměstnancem organizace vyzváni, aby si opakovaně vydezinfikovali nebo umyli ruce.
  • Při nedodržování těchto opatření nemůže být služba poskytnuta a po prokazatelném upozornění klienta nebo doprovázející osoby, je nedodržování těchto opatření důvodem k ukončení poskytování poradenské služby a k vykázání klienta a jeho doprovodu z budovy pracoviště.

Skuteč 1. 9. 2020 
J. Melezínková

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo