Co přinést k vyšetření

Pro potřeby vyšetření ve speciálně pedagogickém centru je doporučeno vzít s sebou:

  • své psací potřeby
  • sešity ze školy, pracovní listy nebo sešity, žákovskou knížku
  • snímek školy (mapu školy), pokud ho škola neposlala předem
  • všechny zprávy od odborných lékařů, které klient navštěvuje nebo navštěvoval (např. zpráva z neurologie, psychiatrie, očního oddělení, ORL, klinického psychologa  atd.).
  • pokud klient v minulosti absolvoval vyšetření v jiném školském poradenském zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna – PPP nebo jiné Speciálně pedagogické centrum – SPC), je nutné s sebou donést poslední zprávu z tohoto zařízení
  • pro jistou pohodu dítěte doporučujeme vzít s sebou také malou svačinku a pití

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo