Základní informace o centru

Speciálně pedagogické centrum Skuteč je nově na adrese:  Komenského 150, Skuteč (ZŠ KOMENSKÉHO)

 

Speciálně pedagogické centrum Skuteč (SPC) je školské poradenské zařízení, které poskytuje speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické poradenství a pomoc v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, žáků a studentů žáků se sluchovým postižením, narušenou komunikační schopností, mentálním postižením, poruchou autistického spektra. Od roku 2010 jsme součástí Speciální základní a praktické školy ve Skutči Zřizuje nás Pardubický kraj.


Naše služby poskytujeme bezplatně, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení převážně na území Pardubického kraje Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba
v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Služby, které centrum zajišťuje, se týkají především psychologické a speciálně pedagogické diagnostiky a intervenční činnosti s ohledem na věk, školní zařazení dítěte či mladistvého, jeho vývoj a případné obtíže. Centrum dále zajišťuje metodické a odborné vedení v oblasti poradenství pro pracovníky ve školství. Pořádá též vzdělávání formou besed, přednášek. Vede odborné stáže pro studenty vyšších odborných a vysokých škol.

 

Odborní pracovníci centra

  • psycholog
  • speciální pedagogové:, logoped, surdoped, psychoped, etoped, školní a předškolní speciální pedagog

 

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo