Přijímací řízení

Ředitel Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy  Skuteč, jako správní orgán věcně a místně příslušný podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl v souladu s § 59 a násl. školského zákona a s § 2 a násl. zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020 že:

přijímá ke studiu do 1. ročníku praktické školy dvouleté, denní formy vzdělávání, od 1. 9. 2020 tyto uchazeče:

 

Registrační číslo uchazeče

Výsledek přijímacího řízení

01/2020

Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2020/21.

02/2020

Žák se přijímá ke střednímu vzdělávání od školního roku 2020/21.

 

Výsledek přijímacího řízení v pdf zde.

----------

 

 

 

Podle Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání § 60 a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, rozh​odl ředitel školy, že se přijímací zkouška pro obor Praktická škola dvouletá pro uchazeče na školní rok 2020-2021 konat nebude

.

Přijímací řízení do Praktické školy dvouleté pro školní rok 2020-2021 bude jednokolové a proběhne 23. dubna 2020 od 15:00 v ředitelně v hlavní školní budově.

 

Celý text vyhlášení přijímacího řízení včetně kritérií přijetí žáků a přijímacího řízení naleznete zde.

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo