Obory vzdělávání

Obory vzdělávání - charakteristika školního vzdělávacího programu

 • ŠVP vychází z obecných cílů rámcových vzdělávacích programů a je tvořen na základě skutečných potřeb žáků, rodičů, pedagogického sboru a rovněž v návaznosti na aktuální potřeby společnosti.
 • Název „Škola pro život“ vyjadřuje základní filosofii našeho vzdělávacího programu – přípravu dětí na jejich budoucí, praktický život.
 • Obsah vzdělání je přizpůsoben dětem na míru dle jejich fyzických a mentálních schopností. Z tohoto důvodu je náš školní vzdělávací program rozčleněn na více oddílů:
  • Oddíl A: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání)
  • Oddíl B: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ((vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s minimálními očekávanými výstupy)
  • Oddíl C: Školní vzdělávací program pro základní školu praktickou (dobíhající vzdělávací program pro žáky 2. stupně vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a již zrušené přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením; postupně bude nahrazen oddílem A) 
  • Oddíl D: Školní vzdělávací program pro základní školu speciální I (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální - vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením)
  • Oddíl E: Školní vzdělávací program pro základní školu speciální II (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělání základní škola speciální - vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami)
  • Oddíl F: Školní vzdělávací program školní družina
  • Oddíl G: Školní vzdělávací program pro přípravný ročník (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání)
  • Oddíl H: Školní vzdělávací program pro praktickou školu dvouletou (vycházející z Rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání praktická škola dvouletá)

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo