Nabídka práce

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč, zastoupená ředitelem Mgr. Bc. Petrem Vtípilem,
dne 28. 2. 2019 vyhlašuje

v souladu s ustanovením Zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění

výběrové řízení na obsazení pracovního místa - učitel/učitelka a asistent/asistentka

 

Předpokládaný nástup: po vyhodnocení výběrového řízení od 1. září 2020.

Požadované vzdělání: VŠ - Učitelství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (učitel/), úplné střední odborné + kvalifikační kurz asistent pedagoga (asistent/ka)

Náležitosti přihlášky:

K přihlášce je nutno připojit:

  • Strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech.
  • Doklady prokazující kvalifikaci uchazeče
  • Poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách v souladu s ust. § 5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Přihlášky zasílejte písemně na adresu školy: Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč, Rubešova 531, 539 73  Skuteč, nebo elektronicky na adresu petr.vtipil@spzs-skutec.cz

Termín pro podání přihlášky: 10. 6. 2020.

 

Ve Skutči, 28. 2. 2020                                                           Mgr. Bc. Petr Vtípil, ředitel

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo