Zaměstnanci školy

Vedení školy:

 • Ředitel: Mgr. Bc. Petr Vtípil
 • Zástupce ředitele: Mgr. Jan Bejblík, výchovný poradce
 • Zástupkyně ředitele pro MŠ a ZŠ při Hamzově odborné léčebně: Mgr. Marie Lexová

Pedagogický sbor:

 • Mgr. Marie Lexová - třídní učitelka I. třída ZŠ (1. - 4. ročník)
 • Regína Urbánková - třídní učitelka  II. třída ZŠ (5. - 6. ročník)
 • Zdeňka Nováková - třídní učitelka  III. třída ZŠ (7. - 9. ročník), logopedická asistentka
 • Hana Dopitová - učitelka
 • Monika Valterová - učitelka
 • Bc. Libuše Špičáková - třídní učitelka I. třída ZŠS, uvádějící učitel, interní mentor
 • Mgr. Martina Špičáková - třídní učitelka II. třída ZŠS
 • Bc. Lenka Márová - třídní učitelka III. třída ŽŠS, metodička prevence
 • Mgr. Sylvie Profousová - třídní učitelka IV. třída ZŠS
 • Mgr. Aleš Marboe - třídní učitel I. PŠ dvouleté

Asistentky pedagoga:

 • Věra Korbelová 
 • Martina Pavlisová 
 • Romana Čtvrtečková 
 • Hana Floriánová  
 • Miroslava Soukalová 
 • Irena Brychtová 
 • Marie Havlová  
 • Ilona Hronová 
 • Mgr. Martina Halámková
 • Ilona Vobejdová
 • Michaela Jelínková
 • Eliška Lorencová
 • Veronika Malinská

Školní družina:

 • Helena Broklová, vychovatelka, logopedická asistentka
 • Romana Čtvrtečková, vychovatelka

Vedení speciálně pedagogického centra:

 • Mgr. Jaroslava Melezínková

Odborní pracovníci centra:

 • Mgr. Bc. Eva Vařejčková, speciální pedagog
 • Mgr. Dana Marková, speciální pedagog
 • Mgr. Tereza Mrkvičková speciální pedagog

Mateřská dovolená:

 • Mgr. Hana Hubená - učitelka
 • Mgr. Monika Vodičková - učitelka
 • Mgr. Pavla Boušková - učitelka
 • Mgr. Pavlína Krajíčková - psycholožka
 • Mgr. Ludmila Flídrová, logoped - surdoped
 • Mgr. Monika Kunhartová, PhD.- logoped - surdoped

Nepedagogičtí pracovníci:

 • Vladimír Bartošek, školník
 • Marcela Bartošková, uklízečka
 • Věra Vrchlavská, ekonomka
 • Miroslava Soukalová, hospodářka a administrativní pracovnice

Externí spolupracovníci:

 • Jiří Ligr, konektivita, správa sítě

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo