Nový školní rok 2015 - 2016

Po prázdninovém odpočinku nás všechny čeká nový školní rok. Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme nemohli v době prázdnin realizovat všechny plánované opravy, ovšem nezbytné úpravy a úklid školních prostor byly provozními pracovníky zajištěny. Během přípravného týdne se všichni zaměstnanci snažili upravit učebny tak, aby byly pro žáky příjemné a rádi se v nich učili. V aktuálním školním roce do naší školy přivítáme pět prvňáčků a čtyři žáci k nám přestupují z jiných škol. Všichni si přejeme, aby se u nás cítili dobře a my splnili všechna očekávání jejich zákonných zástupců. Již několik let se totiž zdá, že se speciální školství a následně i poradenský systém ocitly, ne vlastní vinou, v úplném chaosu. Otázkou zůstává, zda záměrně nebo nahodile. Moc bychom si přáli, aby se o budoucích krocích ve výše zmiňovaných oblastech rozhodovalo s patřičným uvážením odborné veřejnosti na straně jedné, ale i na základě praktických zkušeností, v souladu s novými poznatky, na straně druhé. Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velice náročná, proto přeji všem žákům i celému kolektivu zaměstnanců takový školní rok, který přinese oběma stranám uspokojení z dobře vykonané práce. Eva Rybenská  

25.8.2015

Starší aktuality

Rozcestník

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo