Nový školní rok 2014 - 2015

Po prázdninovém odpočinku nás všechny čeká nový školní rok. Školní prostory jsou díky práci pana školníka a paní uklízečky opět mnohem hezčí. Byla dokončena rekonstrukce venkovní dílny, částečná rekonstrukce otopného systému, výmalba učeben v kulturním klubu a drobné opravy žákovské a učitelské šatny. Během přípravného týdne se všichni zaměstnanci snažili upravit učebny tak, aby byly pro žáky příjemné a rádi se v nich učili. Hned první školní den jsme rovněž přivítali nové žáky a jejich rodiče, se kterými začneme úzce spolupracovat na výchově a vzdělávání jejich dítěte.  Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami je velice náročná, proto přeji všem žákům i celému kolektivu zaměstnanců takový školní rok, který přinese oběma stranám uspokojení z dobře vykonané práce. Eva Rybenská  

5.9.2014

Starší aktuality

Rozcestník

Kalendář událostí

Přihlášení

Jméno

Heslo